• Koncepcja i tytuł wystawy ZNAKI  zrodziła się w kontakcie ze sztuką Jana Tarasina, z refleksji nad jego poszukiwaniem autorskich znaków, opisujących świat, przedmioty, sytuacje. W grafikach artysty i czasami w jego obrazach olejnych dochodziło do usytuowania znaków w pewnych przestrzeniach, znaki i  sytuacje nabierały  charakteru przestrzeni symbolicznych. Ta dwoistość i moment, kiedy znak staje się symbolem interesuje mnie od dawna (...) 

  fragment tekstu Ryszarda Ługowskiego, kuratora wystawy "Znaki", Warszawa 2017r., cały tekst: http://bit.ly/2sxKYEI

  /

  The idea and title for SIGNS came about through the work of Jan Tarasin and    from reflections on his quest to find original signs with which to illustrate the world, objects and situations. He would place signs in certain spaces in his illustrations, and sometimes in his oil paintings; the signs and situations would then take on the character of symbolic spaces. This duality, along with that precise moment of when a sign becomes a symbol, have long interested me.

  excerpt from Ryszard Ługowski, a curator of the exhibition, Warszaw, 2017, more: http://bit.ly/2tpx22B 

   

   

   

powrót