Woliera 2012

 

Sednem pracy jest pokazywana na ekranie telewizora dokumentacja performance’u. Autorka skwapliwie ukryła ją przed wzrokiem przechodniów (…), zamknęła w szkatule, wstawionej w przestrzeń galerii, woliery. Kolorowy, ruchliwy obraz wygląda w niej jak uwięziony ptak.  

fragment tekstu: Michał Suchora, Grafis; Galeria XX1, Warszawa 2012; cały tekst: http://bit.ly/2sDMV2D

 

fotografie: Juliusz Sokołowski

  

 

powrót