TEXT
pdfRyszard Ługowski "Znaki", Galeria XX1, 2017 6 lipca 2017
pdfJagna Lewandowska "Maska", Warszawa 2015 15 lipca 2015
pdfJagna Lewandowska "Woliera", BWA Zielona Góra, 2014 11 lutego 2014
pdfEulalia Domanowska "Co z tą komunikacją?", EXIT Nr 3 (91) 2012 3 marca 2013
pdfMichał Suchora "Grafis", Galeria XX1, Warszawa 2012 10 maja 2012
pdfAnna Maria Leśniewska "Strefy subiektywnego odbioru – uwagi en passant", Czas Kultury, Nr 2 (143) 2008 3 marca 2008