Artystka wizualna. Tworzy instalacje site-specific i działania performatywne. Eksploruje tematy związane z utrudnioną komunikacją i izolacją. W ostatnim czasie brała udział w popularnym wydarzeniu artystycznym Warsaw Gallery Weekend (2023), projekcie LAACT towarzyszącym wystawie „Otto Piene. Gwiazdy” w Pawilonie Czterech Kopuł (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), czy Piotrkowskim Biennale Sztuki. Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych oraz brała udział w festiwalach i ekspozycjach grupowych. Współpracowała z Polskim Teatrem Tańca i Teaterhuset Avant Garden z Norwegii tworząc wizualizacje multimedialne. Autorka artykułów naukowych, m.in publikacji w hiszpańskim czasopiśmie Umática. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Równolegle z aktywnością artystyczną angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych. Współpracowała m.in. z Agorą S.A. przy tworzeniu widowisk multimedialnych podczas letnich festiwali muzycznych, takich jak: RE:Rzeszów Festival czy Olsztyn Green Festival. Jest kuratorką wystaw i projektów artystycznych, w tym m.in. wystawy „Pokój Gościnny”, która odbyła się w ramach Festiwalu Góry Literatury organizowanym przez Fundację Olgi Tokarczuk. Była wieloletnią prezeską Fundacji Griffin Art Space oraz Fundacji Art&Innovation Space, które wspierały polską sztukę współczesną. Tworzyła programy artystyczne oraz współpracowała z galeriami i instytucjami sztuki m.in. przy realizacji wystaw w zabytkowej siedzibie Hali Koszyki i Domu Słowa Polskiego w Warszawie. Współpracowała z Centrum Sztuki WRO (przy Międzynarodowym Biennale Sztuki Mediów WRO), Centrum Nauki Kopernik (jako kuratorka wystaw i pokazów wizualnych na wielu Festiwalach Przemiany), Fundacją Sztuk Wizualnych (wspierając działania Miesiąca Fotografii w Krakowie). W latach 1999–2008 współtworzyła Pracownię Rysunku na Politechnice Koszalińskiej, gdzie równolegle prowadziła Galerię Schody. Od 2009 roku pracuje na stanowisku profesory Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie prowadzi Pracownię Multimediów.

Visual artist. Creates site-specific installations and performance art. She explores themes around impaired communication and isolation. She recently took part in the popular art event Warsaw Gallery Weekend (2023), the LAACT project accompanying the exhibition 'Otto Piene. Stars’ at the Pavilion of the Four Domes (National Museum in Wrocław) or the Piotrków Art Biennale. She has had numerous solo exhibitions and participated in festivals and group exhibitions. She has collaborated with the Polish Dance Theatre and Teaterhuset Avant Garden from Norway creating multimedia visualisations. Author of scientific articles, including publications in the Spanish journal Umática. She graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań.
Parallel to her artistic activity, she is also involved in the organisation of cultural events. Among others, she collaborated with Agora S.A. in the creation of multimedia shows during summer music festivals, such as: RE:Rzeszów Festival or Olsztyn Green Festival. She is the curator of exhibitions and artistic projects, including the exhibition The Guest Room which took place as part of the Mountain Literature Festival organised by the Olga Tokarczuk Foundation. She was the long-standing president of the Griffin Art Space Foundation and the Art&Innovation Space Foundation, which supported Polish contemporary art. She has created art programmes and collaborated with galleries and art institutions on create exhibitions, among others, in the historic spaces of Hala Koszyki and the Dom Słowa Polskiego (Polish Word House) in Warsaw. She has collaborated with the WRO Art Centre (on the WRO International Media Art Biennale), the Copernicus Science Centre (as a curator of exhibitions and visual displays at many of the Przemiany Festivals), and the Visual Arts Foundation (supporting the activities of the Month of Photography in Krakow). In 1999-2008, she co-created the Drawing Studio at the Koszalin University of Technology, where she also chaired the Schody Gallery. Since 2009, he has been working as a professor of the Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw, where he runs the Multimedia Studio.

individual exhibitions

 • Szlak (Trail), Bacalerte Gallery, Warsaw Gallery Weekend 2023/Poland
 • Zamknięte (Closed), XX1 Gallery, Warsaw/Poland, 2022
 • Woliera (Aviary), BWA Zielona Góra/Poland, 2014
 • Winter – Silent Sleep, in collaboration with the Polski Teatr Tańca (Polish Dance Theatre) and the Teaterhuset Avant Garden/Norway, 2010
 • Videoinstalacje (Videoinstallations), Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia (Power Plant, Mazovian Centre for Contemporary Art), Radom/Poland, 2008 
 •  Terytoria (Territories), XX1 Gallery, Warsaw/Poland, 2007
 • Blokowanie (Blocking) ON Gallery, Poznań/Poland, 2007
 • Akwarelistka. Dla Malarzy i Pszczelarzy (Watercolourist. For painters and beekeepers), Otwarta Pracownia Gallery, Kraków/Poland, 2007
 • Muszę zrobić coś dla sztuki (I have to do something for art), IF  Museum Inner Spaces, Poznań/Poland, 2007
 • Jutro będzie dobry dzień (Tomorrow will be a good day), NoD Gallery, Prague/Czech Republic, 2006
 • Sztuka moja Miłość (My beloved art), Gallery of Contemporary Art, Przemyśl/Poland, 2005
 • Moje gniazdo jest moje (My nest is mine), Schody Gallery, Koszalin University of Technology, Koszalin/Poland, 2005
 • Podziały, układy i gry (Divisions, arrangements and games), OFFicyna Gallery, Szczecin/Poland, 2004
 • Nowa Realizacja (A New Act), ON Gallery, Poznań/Poland, 2004
 • Między tobą a mną (Between you and me), Na Pietrze Gallery, Koszalin/Poland, 2004
 • Tableaux; Sztuka moja Miłość (My beloved art); The Academy of Fine Arts, Poznań/Poland, 2003
 • Zrób to (Do it), Wieża Ciśnień Gallery, Konin/Poland, 2001
 • Teraz Polska (Poland Now), Wschodnia Gallery, Łódź/Poland, 2001
 • Przestrzenie dla przestrzeni (Spaces for Spaces), ON Gallery, Poznań/Poland, 1998

awards, scholarships

 • 2nd Prize in Polish Edition of 'Europan 9′ Competition, 2008
 • The Artistic Award of Poznań City – scholarship for young artists, Poland, 1999
 • Scholarship of the Polish Minister of Arts and Culture, 1997/98

selected group exhibitions

 • Re-animation, XX1 Gallery, Warsaw/Poland, 2020
 • New Japanism, Bunkasai Festival, Targowa Centre for Creativity, Warsaw/Poland, 2019
 • V Piotrkowskie Biennale Sztuki (5th Piotrkow Biennale of Arts), Piotrków Trybunalski/Poland, 2019
 • Między Zbawieniem a Konstytucją (Between Salvation and Constitution), BWA Warszawa Gallery/Poland, 2019
 • Signs, XX1 Gallery, Warsaw/Poland, 2019
 • NET – Art of Dialogue 2, Profile Fundation, Warsaw/Poland, 2014
 • Hotel de Inmigrantes/Cosmopolitan Stranger, Manifesta 9, Hasselt/Belgium, 2012
 • Grafis, XX1 Gallery, Warsaw/Poland, 2012
 • Focus Łódź Biennale, Inner Focus (accompanying exhibition), CS PATIO, Łódź/Poland, 2010
 • Coexistence, Tembi Strengthens Contemporary Arts Scene; Yogyakarta/Indonesia, 2010
 • RAVY (Meeting of Visual Art of Yaoundé), Yaoundé/Cameroon, 2010
 • Erased Walls Preview, Freies Museum, Berlin/Germany, 2009
 • Mona Collection, Hannover Kunsthalle Faust/Germany, 2009
 • Mediations Biennale, Stara Drukarnia (Old Printing-House Gallery), Poznań/Poland, 2008
 • Mixed Media Art Communications Festival, Special Colors Gallery, Tokyo/ Japan, 2008
 • Aizu Art College/Performance Festival 2008; Aizu-Mishima/Japan, 2008
 • European Attitude; Shanghai Zendai Museum of Modern Art, Shanghai/China, 2008
 • Motion 4, Performance Festival, Nord Gallery, Berlin/German, 2008
 • Laptopia 4, Experimental Art Event by Interval Recordings; Tel-Aviv/Israel, 2007
 • La 7 Biennale d’Issy, Musée Français de la Carte à Jouer; Issy-les-Moulineaux/France, 2007
 • Asia-Europe Mediations, Kunsthalle Faust, Foro Artistico Hannover/Germany, 2007
 • Zoon Politikon, Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk/Poland, 2005
 • Performance problem, Szyperska Gallery, Poznań/Poland, 2005
 • Między rzeczywistością a nierzeczywistością (Between reality and unreality), Manhattan Gallery, Łódź/Poland, 2005
 • Siła luźnych związków (The power of casual relationships), Amfilada Gallery; Szczecin/Poland, 2005
 • I Biennale Rybie Oko (1st Biennale Fish Eye), Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk/Poland, 2001
 • La Dolce Vita, International Art Centre Inner Spaces, Poznań/Poland, 2000
 • Wakacje na wyspie (Holiday on an island), Wyspa Gallery, Gdańsk/Poland, 2000
 • Cztery postawy (Four postures), ON Gallery, Poznań/Poland, 1997
 • 160 centymetrów wzrostu (160 centimetres tall), International Art Centre Inner Spaces, Poznań/Poland, 1996
 • Maska (Mask), Kunstseminar, Metzinger/Germany, 1996
 • Przestrzenie własne (Personal spaces), ON Gallery, Poznań/Poland, 1996

selected bibliography

articles and selected monography

 • ’When an old concept comes full circle, in other words, the shock of the real’, UMÁTICA. Journal on Image Creation and Analysis / issue #03, 2020 DOI: 10.24310/umatica.2020.v2i3.11173
 • Autorretrato de un artista. Reflexiones personales sobre el proceso creativo. [Self-portrait of the artist. Personal reflections on the creative process.], Digital Projects 2021, Cervantes Institute Warsaw
 • ’Nowa Realizacja’ (’A New Act’); The Academy of Fine Arts, Poznań 2004/Poland
 • ’Sztuka wobec instytucji’ (’Art in the presence of an institution’); The Academy of Fine Arts, Poznań 2004/Poland
 • ’Przestrzenie dla przestrzeni’ (’Spaces for spaces’); The Academy of Fine Arts, Poznań 1998/Poland