AVIARY / WOLIERA

2012

XX1 Gallery, Warsaw

installation site specific

 

PL (EN below)

Sednem pracy jest pokazywana na ekranie telewizora dokumentacja performance’u. Autorka skwapliwie ukryła ją przed wzrokiem przechodniów (…), zamknęła w szkatule, wstawionej w przestrzeń galerii. Kolorowy, ruchliwy obraz wygląda w niej jak uwięziony ptak.

EN

The essence of her work is a projection of a performance documentation on a TV screen. The artist hid it well from the sight of the passers-by (…),  closed in a box in an aviary, which was placed in the gallery space. This colorful, moving picture looks there like a bird imprisoned in a cage.

Michal Suchora Grafis,  XX1 GALLERY, Warsaw 2012  FULL TEXT

photo by: Juliusz Sokołowski

translation: Karen Sayce