Woliera/Aviary, installation site specific; 2023

National Museum in Wrocław (Four Domes Pavilion), LAACT XXIII event accompanying the exhibition ‘OTTO PIENE. STARS’ 

 

 

Minimalistyczna praca Klimczak na pozór składa się z jasnych do rozszyfrowania elementów, kiedy jednak przychodzi czas na konkluzję, wszelkie znaczenia uchwycone przez nas w procesie dedukcji, rozmywają się bez spełnienia narzucanej nam kulturowo obietnicy sensu.

Instalacja, przypominająca kształtem tytułową ptaszarnię(…). Na wpół transparentna powłoka opinająca nieregularny, ażurowy szkielet nie sprawia wrażenia solidnej ściany, jest jednak dość gęsta by wewnątrz konstrukcji panował półcień. Tak jak tradycyjny, japoński pokój, to raczej „kontur”, „wyobrażenie powierzchni” niż osobne pomieszczenie.

EN

Superficially, Klimczak’s minimalist work consists of parts which are easy to decipher; however, when the time comes to draw conclusions, all the meanings uncovered during the deductive process become blurred, without the culturally-imposed promises of sense ever having been fulfilled.

Resembling in shape the aviary (…). The semi-transparent film hugging the entire irregular openwork frame does not give the impression of a solid wall, but is, nonetheless, substantial enough for there to be partial shade on the interior of the construction. Just like a traditional Japanese room, there is more of an ‘outline’, or a ‘notion of a space’ than a separate room.

Jagna Lewandowska, excerpts from the text 'Aviary’, 2014  FULL TEXT

photo by: Jędrzej Sokołowski

translation: Karen Sayce