• Anna Klimczak 55kg bieli i dwa buty /  55kg of white and two shoes, 2005 (dokumentacja performance / performace documentation), Galeria XX1, Warszawa, 2017

 • Koncepcja i tytuł wystawy ZNAKI  zrodziła się w kontakcie ze sztuką Jana Tarasina, z refleksji nad jego poszukiwaniem autorskich znaków, opisujących świat, przedmioty, sytuacje. W grafikach artysty i czasami w jego obrazach olejnych dochodziło do usytuowania znaków w pewnych przestrzeniach, znaki i  sytuacje nabierały  charakteru przestrzeni symbolicznych. Ta dwoistość i moment, kiedy znak staje się symbolem interesuje mnie od dawna (...) 

  fragment tekstu Ryszarda Ługowskiego, kuratora wystawy "Znaki", Warszawa 2017r., cały tekst: http://bit.ly/2sxKYEI

  /

  The idea and title for SIGNS came about through the work of Jan Tarasin and    from reflections on his quest to find original signs with which to illustrate the world, objects and situations. He would place signs in certain spaces in his illustrations, and sometimes in his oil paintings; the signs and situations would then take on the character of symbolic spaces. This duality, along with that precise moment of when a sign becomes a symbol, have long interested me.

  excerpt from Ryszard Ługowski, a curator of the exhibition, Warszaw, 2017, more: http://bit.ly/2tpx22B 

   

   

   

 • "maska, nazywana przez Carla Einsteina zastygłą ekstazą, może zawładnąć osobą, która nakłada ją podczas magicznego rytuału".

  fragment tekstu Jagny Lewandowskiej "Maska", Warszawa 2015r., cały tekst: http://bit.ly/1HDhuYC

  /

  'the mask, defined by Carl Einstein as immobile ecstasy, can be possessed by the person who puts it on for a magic ritual'.  

  excerpt from Jagna Lewandowska's text 'Mask', more: http://bit.ly/1fgEHG7

 •  

   

 • Katalog wydany w związku z wystawą  Sieć - sztuka dialogu, Fundacja Profile, Warszawa 2012  / The catalogue has been published in connection with the exhibition Net - Art of Dialogue  Profile Fundation, Warsaw 2012