• Performance ”55 kg bieli i dwa buty” przedstawiony podczas festiwalu Performance Problem (galeria „Szyperska”, Poznań 2005), to wielowątkowe działanie, które opierało się na kilku czynnościach. Istotna informacja dla odbiorcy dająca fundamentalną, przyjętą bądź nie - przez widza puentę, została zapisana przez Klimczak na podłodze w początkowej fazie działania.  Tytułowe 55 kg bieli i dwa buty, to 55kg upadającej bieli odzieży obrysowanej na bruku przez artystkę; to dwa rozcinane przez artystkę buty przedstawione na obrazie wideo; to informacja dotycząca fizyczności samej artystki.

    Agnieszka Okrzeja 2007

    /

    The performance work '55 kilos of white and two shoes', shown at the festival  Performance Problem Poznań 2005, is a multi-layered project, operating on several fronts. The essential information for the audience, giving the fundamental message which was to be accepted or not, was written by Klimczak on the floor during the opening phase of the work. The '55 kilos of white and two shoes' was in fact 55kg of white clothing,  outlined by the artist where it fell from the building, and two shoes cut apart by the artist and shown on video;  information concerning the physicality of the artist herself. 

    Agnieszka Okrzeja 2007

powrót